O nama

Prirodno lekovito blato – peloid je prva i jedina Specijalistička ordinacija  u Beogradu koja primenjuje peloidne procedure i u svom timu, osim specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, ima i subspecijalistu Balneoklimatologije (banjske medicine). Osnovana je u saradnji sa Visokom školom socijalnog rada-smer okupaciona terapija, Beograd, Terazije 34  i predstavlja njenu nastavnu jedinicu za praktičnu obuku studenata. Osnovna ideja osnivača je bila da uz uobičajene fizikalnomedicinske agense uvede i peloidoterapiju koja se primenjuje samo u nekim većim banjama a predstavlja veoma korisnu i popularnu proceduru kod korisnika sa hroničnim bolovima mišićno-skeletnog sistema različitog porekla, u nezi kože, prevenciji i otklanjanju celulitisa.

U ordinaciji  se obavljaju: specijalistički, subspecijalistički i konsultativni pregledi, sprovodi kompletna fizikalna, kinezi, peloido i kombinovana terapija.

Na taj način smo omogućili pacijentima sa različitim problemima da na jednom mestu dobiju: lekarski pregled, kinezi terapiju, terapiju fizikalnim agensima i  prirodnim lekovitim srdstvom (peloidom).

Plan i sprovođenje peloido, fizikalne i kombinovane terapije je individualan i zavisi od: vrste zdravstvenog problema (oboljenje, povreda itd.), procene funkcionalnog stanja, prisustva pridruženih bolesti i motivacije korisnika.

U planiranje i sprovođenje terapije su uključeni svi članovi stručnog tima uz moguće povremene  korekcije plana terapija u zavisnosti od potreba korisnika. Terapija podrazumeva upotrebu većine terapijskih modaliteta fizikalne medicine i rehabilitacije, primenu prirodnog lekovitog blata i medikamentnu terapiju.

Najčešće se primenjuje  kombinacija nekog od navedenih terapijskih modaliteta fizikalne medicine i peloidoterapija. Naše iskustvo ukazuje da takav pristup daje nabolje rezultate. Sprovodimo i kineziterapiju koja je nezaobilazni deo plana terapije. Svi terapijski modaliteti fizikalne medicine i peloidoterapije su bezbedni i imaju mali broj kontraindikacija, pa se mogu primeniti kod većine pacijenata.

Planiramo i sklapanje  ugovora sa najvećim osiguravajućim kućama u Srbiji, GENERALI, UNIQA osiguranje i Wiener Städtische osiguranje.