PRIRODNO LEKOVITO BLATO – PELOID

 Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Ordinacija se bavi primenom uobičajenih fizikalnomedicinskih procedura (elektroterapija, ultrasonoterapija, laseroterapija, kineziterapija itd.) a najuža specijalnost joj je primena PRIRODNOG LEKOVITOG BLATA (PELOIDA) u  prevenciji, lečenju i rehabilitaciji obolelih i povređenih kao i u podsticanju oporavka, lečenju celulita i negovanju kože.

U ordinaciji ordiniraju poznati stručnjaci iz ove oblasti prof. dr Stevan Jović, specijalista fizijatar, prof dr Milisav Čutović, subspecijalista balneoklimatolog i iskusni terapeuti. Njihovo višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima i dobro poznavanje načina delovanja fizikalnih agenasa i prirodnog lekovitog blata predstavlja glavnu i osnovnu preporuku da se obratite nama.

POSEBNO POPULARNE PROCEDURE

Peloidna pakovanja i namazi

Predstavljaju specijalnost ordinacije i primenjuju se u terapijske, preventivne, rekreativne i kozmetičke svrhe.

Horizonatalna terapija

Savremena elektroterapijska procedura srednjefrekventnih struja veoma efikasna kod mišićno-skeletnih bolova, kontraktura i celulita

Kombinovana terapija

Peloidne procedure u kombinaciji sa fizikalnim agensom i lokalnom masažom posebno su korisne u neurološkoj, neuro-ortopedskoj i vertebrološkoj rehabilitaciji